Escoltar

Publicacions en revistes

  • Rodríguez, R.I. y Luca de Tena, C., "Enfocaments teòrics sobre la disciplina escolar.", "L'Arc, ICE de la Universitat de les Illes Balears", Número 9, Pàgines 3-9, 1999. Article.
  • Sureda García, I, "Programa de Intervención para la mejora del autoconcepto en la ESO", "Revista de Ciencias de la Educación", Volum Octub-diciemb, Número 180, Pàgines 511-519, 1999. Article.
  • Domingo Palomares, H.; Palomero Pescador, J. E. i Cáceres Arranz, J.J., "La atención a la diversidad", "Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)", Número 36, Pàgines 15-22, 1999. Article.
  • Sureda García, I, "Motivació per l'aprenentatge: joves i escola", "Tresquarts. Revista especialitzada en joventut i lleure", Volum marzo, Número 6, Pàgines 50-55, 1999. Article.
  • De la Iglesia Mayol, B., "Les actituds dels professionals envers les persones amb retard mental. Una experiència de formació.", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Volum 12, Pàgines 173-184, 1999. Article.
  • Domingo Palomares, H.; Palomero Pescador, J. E. i Cáceres Arranz, J.J., "La atención a la diversidad", "Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)", Número 36, 1999. Review.
  • Colom, J., "Vejez, representación social y roles de género.", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Número 12, Pàgines 47-56, 1999. Article.