Escoltar

Funció i objectius

El Grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge engloba diferents línies d’investigació i persegueix diversos objectius de recerca. Així, els objectius i les línies d'investigació principals són les següents:

  • Adquisició del llenguatge típic i atípic en situacions monolingües i bilingües.
  • Desenvolupament emocional i assetjament escolar.
  • Detecció i avaluació de les altes capacitats i les seves adaptacions dins l’escola inclusiva.