Escoltar

Publicacions en revistes

  • Rigo Carratalá, E., "La representación del espacio en el niño en la obra de J. Piaget", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Volum 4, Pàgines 145-169, 1984. Article.
  • Rigo Carratalá, E., "Tonicidad, esquema corporal y transtornos del aprendizaje", "Butlletí de Pedagogía Terapéutica", Volum 16-17, Pàgines 19-27, 1984. Article.
  • Genovard, C.; Gotzens, C., "Una Alternativa explicativa en el estudio de la disciplina en el contexto escolar: modelo empírico de disciplina en la enseñanza-aprendizaje (MEDEA) (I)", "Revista de Psicología General y Aplicada", Volum 39, Número 3, Pàgines 385-412, 1984. Article.
  • Genovard, C.; Gotzens, C., "Una Alternativa explicativa en el estudio de la disciplina en el contexto escolar: modelo empírico de disciplina en la enseñanza-aprendizaje (MEDEA) (II)", "Revista de Psicología General y Aplicada", Volum 39, Número 4, Pàgines 593-622, 1984. Article.
  • Colom, J., "Educació per a la igualtat?", "Guix. Elements d'Acció Educativa", Número 84, Pàgines 49-51, 1984. Article.