Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Ferran Carreras Tudurí, "Les cultures docents: analisi dels processos de col.laboració i de les estructures de participació interprofessors..". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2004. Tesi doctoral.
  • Sebastià Forteza Bauzà, "Indicadores de las Interacciones entre los profesionales y usuarios de una residencia de personas dependientes.". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2004. Tesi doctoral.