Escoltar

Altres publicacions

  • Adrover-Roig, D.; Aguilar-Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.. , "El que les neurociències aporten a la didàctica de la llengua" [http://www.editoria], Els llenguatges de l'infant: del cos i la parla a l'escriptura. Espanya, 2015. Capítol de llibre.
  • Aguilar-Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.; Adrover-Roig, D.. , "El llenguatge oral: desenvolupament", R. Bassa (ed.). Els llenguatges de l'infant: del cos i la parla a l'escriptura. Espanya, 2015. Capítol de llibre.
  • Aguilar-Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.; Adrover-Roig, D.. , "Dificultats de parla i realització del perfil fonològic", R. Bassa (ed.). El llenguatge oral i escrit a l'escola: bones pràctiques. Espanya, 2015. Capítol de llibre.
  • Pérez-Castelló, J. A.; Aguilar-Mediavilla, E.; Adrover-Roig, D.; Buil-Legaz, L.; López-Penadés, R.. , "Anàlisis de la qualitat de vida de les persones majors a Mallorca". Espanya, 2015. Informes de recerca.
  • Daniel Adrover, Eva Aguilar-Mediavilla, Pere Alzina, Fe?lix Angulo, Ramon Bassa, Jaume Binimelis, Rubén Comas, Begoña De la Iglesia, Herminio Domingo, Maria Ferrer, Dolors Forteza, Merce? Morey, Joan Jordi Muntaner, Carme Pinya, Maribel Pomar, Maria Antonia Riera, Eduardo Rigo, Rosa Rossello?, Jesu?s Salinas, Francisca Salva?, Inmaculada Sureda, Gemma Tur, Santos Urbina, Jordi Vallespir, Sebastia? Verger, Josep Vidal. , "La formacio? inicial del professorat d'Educacio? Infantil i Prima?ria a les Illes Balears. Estat de la qu?estio? i propostes per a la millora". Espanya, 2015. Informes de recerca.
  • Adame, T.; De la Iglesia, B.; Far, A.; Gotzens, C.; Grasses, G.; Rigo, E.; Rodríguez, R.; Rosselló, M.R.. , "Improving university student competencies through change in practical classes", ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. Espanya, 2015. Acta de congrés.